Arbeidsmediation

conflicten in de arbeidssfeer

Mediation Services helpt met arbeidsmediation als conflictbemiddeling om weer een goedlopende communicatie bij conflicten in bedrijven tot stand te brengen.

Arbeidsmediaton is conflictbemiddeling bij conflicten in de arbeidssfeer.

Samenwerken op het werk

De arbeidsrelatie is de meest intensieve relatie na die van een huwelijk of een samenlevingsverband. Een groot deel van de week brengt u op uw werk door.

Samenwerken verloopt niet altijd even soepel, waardoor er een conflict kan ontstaan. Er kan een conflict ontstaan tussen de werkgever en de werknemer, collega’s onderling, tussen de directie en het bestuur of tussen het bestuur en de medezeggenschapsraad.

Arbeidsmediation

Een zakelijk conflict kan leiden tot hoogoplopende emoties waardoor het conflict snel escaleert, met ziekmelding tot gevolg.  Dit lost het conflict natuurlijk niet op. Daarnaast kan een dergelijk conflict effect hebben op andere collega’s en voor de organisatie verminderde productiviteit en motivatie opleveren.

Kortom, reden genoeg om het arbeidsconflict snel en bij voorkeur in het beginstadium op te lossen. Mediation Services helpt om weer een goedlopende communicatie tussen de conflictpartijen tot stand te brengen. Door goede communicatie ontstaat er ruimte om naar elkaar te luisteren en om elkaars belangen en ieders aandeel in het conflict te erkennen. Op deze manier kan er samen tot een oplossing gekomen worden.