Collaborative divorce

voorkom een vechtscheiding

Collaborative divorce, ofwel overlegscheiding, is om de spanning tussen de ex-partners weg te nemen en hun klaar te maken voor het co-ouderschap.

Een echtscheiding brengt vaak veel spanningen, emoties en vraagstukken mee. Maar hoe voorkomt u dat een echtscheiding verandert in een vechtscheiding?

Ieder een eigen advocaat

Beide echtgenoten hebben, net zoals bij elke andere scheiding, een eigen advocaat. Deze advocaten helpen de echtgenoten bij het regelen van de gevolgen van de echtscheiding. Advocaten behartigen alleen de belangen van hun cliƫnt. Hierdoor kunnen soms spanningen nog hoger oplopen en komen echtgenoten lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Doel

Het doel van collaborative divorce, ofwel overlegscheiding, is om de spanning tussen de ex-partners weg te nemen en hun klaar te maken voor het co-ouderschap waarin de belangen van de kinderen centraal staan. Bij een overlegscheiding staan het bevorderen van wederzijds respect, de belangen van de kinderen, open communicatie, een probleemoplossende benadering en voorbereiding vormt op een nieuw leven van de partners / co-ouders centraal.

Mediation

Het is afhankelijk van de wens van partijen of hun advocaten ook aanwezig zijn gedurende de mediationgesprekken. Ook kunnen partijen afspreken dat wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt, niet wordt besproken met hun advocaten.

Tijdens de mediation kan er gewerkt worden aan het opstellen van een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant.