Forensische mediation

deskundig in scheidings- of omgangszaken

nternational Mediation Services treedt op als deskundige, forensisch mediator, benoemd door rechtbanken en gerechtshoven.

Vanaf 2002 is forensische mediation een begrip voor een methode van werken door een deskundige die is aangesteld door de rechter in scheidings- of omgangszaken.

Forensische mediation

Forensische mediation wordt door de Stichting Forensische Mediation als volgt beschreven:
“De procesmethode die onderzoek en mediation combineert met het doel enerzijds de rechter in het kader van het deskundigenbericht de informatie te verschaffen die nodig is om de gerechtelijke beslissing te geven en anderzijds in rechte partijen alsnog de gelegenheid biedt zelf tot (deel)oplossing van hun geschil te geraken.” (zie www.forensischemediation.nl)

De rechter stelt de deskundige aan. De deskundige werkt binnen het kader dat door de rechter is vastgesteld. In dit opzicht verschilt de rol van de deskundige dus wezenlijk met de rol als gangbare mediator.

Uiterst redmiddel

Forensische mediation wordt gebruikt als uiterst redmiddel. Het wordt gebruikt in zaken die al bij de rechter liggen, maar die zijn vastgelopen en ondanks tussenkomst van de rechter niet duurzaam worden opgelost. Door deze methode kan het werkelijke conflict dat vaak onder de oppervlakte speelt naar voren komen.

Sinds 2005 is dr. Carla Goosen als deskundige / forensisch mediator benoemd door rechtbanken en gerechtshoven.