Herstelbemiddeling

actieve betrokkenheid van dader en slachtoffer

Onder begeleiding van een herstelbemiddelaar van IMS kunnen slachtoffers, daders, familie en netwerk rechtstreeks of onrechtstreeks met elkaar communiceren.

De essentie en de kracht van de herstelbemiddeling zitten in een actieve betrokkenheid van dader en slachtoffer in het zoeken naar een mogelijke oplossing voor de gevolgen van een ernstige gebeurtenis.

Alle betrokkenen vertegenwoordigd

Herstelbemiddeling vindt plaats tussen belanghebbenden die zijn betrokken bij een ernstige gebeurtenis zoals criminaliteit, wangedrag, een verkeersongeval of bij (grote) problemen tussen mensen in een groep, buurt of organisatie. Herstelbemiddeling komt tot stand door een vrijwillig aanbod waar partijen voor gekozen hebben om erop in te gaan. Het is afhankelijk van de wil van partijen wat voor invulling er wordt gegeven aan de herstelbemiddeling en welke partijen er bij het gesprek aanwezig zijn. Deelnemers kunnen slachtoffer(s), daders, hun wederzijdse directe familie en sociale netwerk zijn. Onder begeleiding van de herstelbemiddelaar kunnen partijen rechtstreeks of onrechtstreeks met elkaar communiceren.

Herstelbijeenkomst

Voordat de herstelbijeenkomst plaatsvindt, hebben de deelnemers een voorgesprek met de herstelbemiddelaar. Tijdens de herstelbijeenkomst krijgt ieder krijgt de gelegenheid om zijn of haar verhaal te vertellen. Deelnemers kunnen zich uiten over het incident, de gevolgen en hun gevoelens en gedachten. Er is ruimte voor emoties, voor vraag en antwoord en voor verontschuldigingen. Door begeleid te spreken en te luisteren, kan er over en weer meer begrip voor de situatie ontstaan. Hierdoor ontstaat er ruimte voor herstel.