Wat is mediation?

vertrouwen, geheimhouding, respect, vrijwilligheid

Mediation laat partijen die in conflict zijn met elkaar communiceren en helpt bij het vinden van een oplossing.

Als u in conflict bent, kunt u ervoor kiezen om een advocaat in de arm te nemen. Echter zullen partijen dan (nog meer) lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, omdat een advocaat eenzijdig belangen behartigt. Soms lopen de spanningen zo hoog op, dat het conflict voorkomt bij de rechter. Aan een dergelijke procedure zijn vaak grote kosten verbonden.

Mediaton of conflictbemiddeling laat partijen die in conflict zijn met elkaar communiceren en helpt bij het vinden van een oplossing. Dit gebeurt onder leiding van een onafhankelijke, neutrale derde: de mediator. De mediator neemt geen standpunt in, geeft geen oplossingen en neemt geen beslissingen, maar helpt u dit zelf te doen. Hierdoor werkt de gevonden oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing.

Het is niet het doel van mediation om een oplossing voor het conflict te vinden waar beide partijen voor de volle honderd procent enthousiast over zijn. Het doel is om tot een oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op een aanvaardbare wijze tegemoetkomt. Hiermee wordt een situatie gecreëerd waar beide partijen samen mee verder kunnen. U bent immers samen tot de oplossing gekomen.

Vertrouwen

In een conflict verloopt vaak de communicatie slecht. Het is tijdens de mediationgesprekken taak voor de mediator om te werken aan het herstellen van vertrouwen tussen de partijen.

Op deze manier kan er tot een oplossing gekomen worden die zo veel mogelijk aan alle belangen tegemoetkomt.

Geheimhouding

Door het herstelde vertrouwen ontstaat er ruimte voor bereidheid om naar elkaar te luisteren en om elkaars belangen te erkennen.

Daarom valt ook alles wat er gedurende de mediation besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht.

 

Respect

Op deze manier kan er tot een oplossing gekomen worden die zo veel mogelijk aan alle belangen tegemoetkomt.

Tijdens de gesprekken dienen partijen zich respectvol tegenover elkaar te gedragen.

 

Vrijwillig

De mediator zal de partijen door middel van vraag- en luistertechnieken hierin ondersteunen, maar het uitgangspunt voor een succesvolle mediaton moet zijn dat partijen de wens hebben samen tot een oplossing voor het conflict te komen en vrijwillig meedoen.