Over IMS

historie, cultuur en visie

IMS  onderscheidt zich door ieder conflict op eigen wijze, in overleg met de cliënten, multidiciplinair te benaderen. Dat zorgt voor blijvende oplossingen.

In 2001 heeft Carla Goosen na 25 jaar werkzaam te zijn geweest bij een aantal gerenommeerde instituten, haar eigen mediationpraktijk, IMS (International Mediation Services) opgericht. Haar idee was dat ieder conflict anders is en dat ieder conflict daarom een eigen aanpak verdient.

International Mediation Services onderscheidt zich dan ook door ieder conflict op een eigen wijze, in overleg met de cliënten, multidiciplinair te benaderen: Psychologisch, Juridisch, Beleidsmatig en Ontwikkelingsgericht. Deze aanpak garandeert een zorgvuldige maar ook een effectieve aanpak met blijvende oplossingen. De multidiciplinaire aanpak werd door Carla Goosen wetenschappelijk onderbouwd.

De cultuur van IMS

International Mediation Services staat voor een zakelijke aanpak en een pro-actieve betrokkenheid. Wij hechten aan een duurzame en persoonlijke relatie met onze cliënten. Korte lijnen en een ongedwongen sfeer binnen ons kantoor zorgen ervoor, dat alle deskundigheid, die bij een casus nodig is, als vanzelfsprekend in het belang van de cliënten wordt ingezet.

Visie

Veranderingen en snelheid kenmerken de huidige maatschappij. Omgaan met verschillende en conflicterende belangen stelt hoge eisen aan de betrokken partijen. Bedrijven en individuen hebben daarom in toenemende mate behoefte aan gespecialiseerde dienstverlening waarbij een hoge mate van psychologische, juridische, beleidsmatige en methodologische professionaliteit worden vertegenwoordigd.

Werkwijze

International Mediation Services bundelt haar professionaliteit op het gebied van conflictbegeleiding met juridische kennis en ervaring om in een specifieke sector of branche succesvol te adviseren, te coachen of om een mediation uit te voeren.
International Mediation Services biedt specialistische dienstverlening. Wij werken samen met advocaten vanuit verschillende diverse disciplines maar ook notarissen, financials, accountants, maar ook artsen en psychiaters zodat de kennis zich op een hoog niveau blijft ontwikkelen. Door middel van interdisciplinair overleg sluiten we aan bij de praktijk.