Overheidmediation

zoveel mogelijk recht doen aan de belangen

IMS zoekt door middel van overheidmediation doelgericht naar een oplossing die meer draagvlak heeft bij de burger en recht doet aan alle belangen.

Bij het toekennen van een vergunning aan de gemeente of het opstellen van een bestemmingsplan spelen vele belangen een rol.

Bezwaren voorkomen

Vanuit de overheid wordt er gebruik gemaakt van mediation om bezwaar maken te voorkomen of voor een snelle oplossing van bezwaarzaken. Voor de burger is mediation een goed middel om zonder gerechtelijke procedure of tijdens een procedure samen met de overheidsinstantie doelgericht te zoeken naar een oplossing waar alle belangen in een zo groot mogelijke mate in vertegenwoordigd zijn.

Open communicatie

Door een open communicatie en een klantvriendelijke opstelling van de overheidsinstantie ten opzichte van de burger kan er dus door middel van mediation op een efficiƫnte manier tot een oplossing gekomen worden die meer draagvlak heeft bij de burger.