Wie zijn wij

de mensen van IMS

Wie zijn wij: Carla Goosen MDR, mediator, therapeut, coach, docent, onderzoeker - Leo Klijn, advocaat - Drs. Katinka Lorijn, geregistreerd mediator.

Mediators

Dr. Carla Goosen MDR

Dr. Carla Goosen MDR

“Een warm hart zonder kennis is schadelijk, maar evenzo is het omgekeerde het geval”.

Ik ben gespecialiseerd in het menselijke aspect van het conflict. Mijn kennis en kunde is zowel pragmatisch als wetenschappelijk.  Ik combineer psychologische als juridische know how met meer dan 35 jaar ervaring als therapeut, als coach, als docent en als wetenschappelijk onderzoeker. Mijn werkwijze kenmerkt zich als warm en zorgvuldig maar met een effectieve, analytische en no nonsene aanpak.

Mijn mediations bewegen zich op alle vlakken waar mensen in conflicten zijn betrokken zoals arbeids- en familierecht, herstelrecht, samenwerkingsconflicten bij maatschappen, onderwijs, letselschade en (semi-)overheden. Vanaf 1992 werd ik regelmatig gevraagd voor klachtencommissies voor ongewenste omgangsvormen/integriteit bij meer dan 500 bedrijven en overheden. De werkzaamheden in klachtencommissies motiveerden mij om alsnog rechten te studeren.  Dit vervolgde ik met  twee masters op het gebied van Conflicthantering (Arbeidsrecht en Overheden) aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb een aantal boeken geschreven en schreef veelvuldig wetenschappelijke en semi-wetenschappelijke publicaties. Ik ben gepromoveerd in de psychologische, pedagogische en sociologische wetenschappen.

Sinds 2001 heb ik een eigen praktijk als mediator, ben ik registerlid van het NMI, ADR, IMI, NIP en MFAM, ben ik coach van de collaboratieve divorce/ childspecialist en vanaf 2005 word ik als deskundige/ forensisch mediator benoemd door rechtbanken en gerechtshoven. Tevens ben ik ingeschreven bij de rechtbanken en de gerechtshoven tbv de doorverwijzingsvoorziening. Ik ben seksuoloog NVVS, pedagoog NVO, mediator NIP en famllymediator MFAM en werk systeemgericht en veel vanuit de TA Analyse. Indien kinderen betrokken zijn bij een mediation heb ik altijd een gesprek met hen. Ouders verklaren het (ontwikkelings-)belang van de kinderen voorop te stellen en zich daarnaar te gedragen. Ik werk alleen op basis van neutraliteit en onafhankelijkheid.

Mr. Dr. Leo Klijn

Mr. Dr. Leo Klijn

Partner in het advocatenkantoor Klijn Zegers & Van Osch te Tilburg

Ik studeerde personeelsmanagement aan de Sociale Academie, Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit; in 1992 promoveerde ik op het onderwerp individueel klachtrecht van werknemers. Naast advocaat ben ik ook mediator en plaatsvervangend lid van de Commissie Gelijke Behandeling (de CGB, die per 01-10-2012 is opgegaan in het College voor de rechten van de mens).

Sinds 1995 werk ik ook voor Bureau Bezemer & Kuiper te Rotterdam. Vanuit dit bureau ben ik voor een aantal organisaties zowel vaste externe voorzitter van de interne of externe klachtencommissie, als voorzitter van ad hoc commissies. Ik heb veel ervaring in het onderzoeken van klachten over ongewenste omgangsvormen.

Van 1975 t/m 1989 was ik werkzaam op diverse terreinen van het personeelswerk, variërend van personeelsconsulent tot hoofd arbeidsvoorwaarden kantorennet. Na het bankwezen werkte ik vijf jaar in de consultancy; van daaruit vestigde ik mij in 1994 zelfstandig, aanvankelijk als arbeidsrechtelijk adviesbureau.
In 1997 stapte ik over op de advocatuur. Het kantoor is uitgegroeid tot het huidige advocatenkantoor met elf advocaten met een algemene praktijk, met het accent op arbeidsrecht.

Ik treed onder meer op als advocaat voor werknemers die op het werk veelvuldig of ernstig zijn geïntimideerd, gepest of getreiterd.

Drs. Katinka Lorijn

Drs. Katinka Lorijn

Eigenaar Trainings- en Adviesbureau Joy

Als geregistreerd mediator doe ik mediations ten aanzien van ongewenste omgangsvormen op het werk. Ook coach ik leidinggevenden die met deze zaken te maken krijgen. Ik heb zelf veel ervaring met het verrichten van klachtonderzoek in uiteenlopende organisaties: van onderwijsinstellingen en sociale werkvoorzieningen tot politie, banken en de zware industrie.

Ik ben zelfstandig coach/loopbaanbegeleider/trainer/mediator. Deze werkzaamheden heb ik in 1998 ondergebracht in een eigen bureau, Trainings- en Adviesbureau Joy.

Ik verzorg trainingen/cursussen voor vertrouwenspersonen, leden van klachtencommissies en management. Ik ben externe vertrouwenspersoon van een aantal instellingen, en lid van de klachtencommissie van meerdere organisaties. Voor het NMI verricht ik reviews ten behoeve van de herregistratie van mediators

Van 1988 tot 2004 werkte ik bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik verschillende functies bekleedde: hoofd Bureau Ombudsfunctionaris, respectievelijk Manager Kwaliteitszorg, respectievelijk plaatsvervangend Hoofd P&O, projectleider P&O.